top of page

Sekretesspolicy

Lagen säger att man måste ha en sekretesspolicy om man samlar personlig data på sin hemsida om sina besökare. Anpassa detaljerna i din policy så de passar reglerna där du bor, så att de förklarar de steg du tar för att skydda dina besökares information.

Introduktion
1.1 Excellent Städservice åtar sig att skydda hemsidebesökarnas sekretess. Denna policy avhandlar detaljerna om insamling, användande och skydd av den personliga information vi tar emot från besökare till hemsidan.
1.2 Excellent Städservice åtar sig att skydda all data som vi samlar in och som handlar om våra kunder och besökare. Genom att gå in på vår hemsida och använda våra tjänster, går du med på att vi använder cookies på så sätt som beskrivs i denna policy.

Datainsamling
2.1 När du använder vår hemsida kan vi be dig om information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Excellent Städservice samlar in minimalt med personligt identifierande information, vilken är viktig för att förbättra vår hemsida och den service vi tillhandahåller.
2.2 Vi kan automatiskt samla in, lagra, och använda följande sorters personlig information:
(a) Information om din dator och dina besök på denna sida (inklusive IP-adress, webbläsare och version, samt vilka sidor som besökts);
(b) Information du uppger när du registrerar dig på vår sida eller prenumererar på våra notifieringar (inklusive ditt namn och e-postadress);
(c) Information rörande användandet av våra tjänster eller andra transaktioner som initierats genom vår sida (inklusive faktureringsadress och kreditkortsinformation); och
(d) Information du väljer att posta eller skicka till oss via personlig kommunikation.

Dataanvändning
3.1 Personlig information som samlats in via vår sida kommer specifikt användas i de syften som anges i denna policy.
3.2 Vi kan använda din personliga information till att:
(a) Skräddarsy vår webbsida för dig;
(b) Ombesörja att du kan använda vår hemsidans tjänster;
(c) Skicka dig notifieringar, saldon och andra kommunikationsformer relaterade till vår affärsrörelse;
(d) Förse tredje part med icke-identifierbar statistisk information om våra användare;
(e) Förhindra bedrägerier och hålla vår sida säker; och
(f) Verifiera överenskommelse med vår sidas användarvillkor.
3.3 Sekretessinställningar kan ställas in så de begränsar utsträckningen av beteendespårning online.

Datautlämnande
4.1 Vi tillåts dela med oss av din personliga information enbart av de anledningar som anges i denna policy.
4.2 Vi får dela med oss av din personliga information:
(a) När lagen säger att vi måste det;
(b) För att utöva eller försvara våra lagliga rättigheter; och
(c) Utom vad som angetts i denna policy, kommer vi inte dela med oss av din information till tredje parter.

Dataförvaring
5.1 Våra dataförvaringsprocesser är designade på så sätt att vi är försäkrade att vara i överensstämmelse med våra lagliga åtaganden gällande lagring och förstörelse av personlig information.
5.2 Personlig information som vi behandlar av vilken som helst anledning, kommer inte att behållas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla sagda skäl.
5.3 Vi behåller dokument som innehåller personlig data:
(a) När så behövs av juridiska skäl, och
(b) För att utöva eller försvara våra lagliga rättigheter.

Datasäkerhet
6.1 Informationsöverföring på internet är aldrig 100% säker.
6.2 Vi antar rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust eller felanvändning av din personliga information (t ex SSL-certifikat).

Tillägg
7.1 Vi kan lägga till eller uppdatera denna policy periodvis genom att publicera en ny version på vår sida.
7.2 Vi kommer att avisera förändringar gjorda i denna policy.

Cookies
8.1 Vi får lagra cookies på din webbläsare när du besöker sidor på vår hemsida.
8.2 Om du blockerar cookies, kan du förhindras från att nyttja all funktionalitet på vår sida.

Tredjepartshemsidor
9.1 Vår sida kan inkludera länkar till tredjepartshemsidor utanför vår kontroll och vårt ägarskap.
9.2 Du bör läsa integritetspolicyn på alla sidor du besöker.

Våra kontaktuppgifter
10.1 Du kan nå oss:
(a) Via vår kontaktformulär;
(b) Via post på
Hamngatan 20
Stockholm, Sverige 111 47;
(c) Via telefon på 08-123 45 67; och
(d) Via email på eventaame@gmail.com.

Läs mer
bottom of page